Helft nieuwe gebouwen hebben zonnepanelen

 

 

lees meer
2 keer zoveel zonnepanelen geplaatst in 2017 dan in 2016!

lees meer
300.000 Installaties met zonnepanelen in vlaanderen

lees meer
Zonnepanelen interessant anno 2016?

750 euro aan stroom. Zoveel bracht een goed georiënteerde installatie van 4 kWpiek in 2015 op, berekende Netto eerder dit jaar. 4 kWpiek is een gangbare capaciteit voor een gezin van vier. We rekenden toen nog met een gemiddelde stroomprijs van 18 eurocent per kWh (op basis van gegevens Vreg). Door de verhoogde distributienettarieven komt de stroomprijs dit jaar veeleer op 22 à 25 cent uit.

Die 750 euro is de opbrengst van een productie van 1.040 kWh per geïnstalleerde kWpiek. Dat was in 2015 goed haalbaar, het was dan ook qua zonneschijn een recordjaar.
 
Uit metingen bij enkele honderden installaties, opgevolgd door PV Logging, blijkt dat ideaal geplaatste panelen een jaarlijkse gemiddelde opbrengst halen van 970 kWh per geïnstalleerde kWpiek (iets meer dan wat standaard wordt vooropgesteld). Rekenen we met dat gemiddelde, dan haalde een installatie van 4 kWpiek dus een stroomopbrengst van 3.880 kWh. Aan 18 cent per kWh is dat 698,40 euro waard, aan 24 cent wordt dat 931,20 euro.
 
De eigenaar van deze zonnepanelen moet anderzijds echter het zogeheten 'prosumententarief' betalen, een vergoeding voor het gebruik van het net waar overdag stroom wordt opgezet, en 's avonds en 's nachts stroom wordt afgehaald. Dit tarief bedraagt momenteel in de meeste regio's ongeveer 90 à 100 euro per geïnstalleerde kWpiek. In ons voorbeeld moet er dus 360 à 400 euro betaald worden.
 
Het prosumententarief verschilt wat van regio tot regio, afhankelijk van de distributienetbeheerder. Het hangt wel samen met de distributienetvergoedingen. Dus wie in een regio woont met een hoog prosumententarief, vermijdt anderzijds met zijn zonnepanelen stroom te betalen die relatief duur is doordat ook de distributienettarieven er hoog liggen.
 
Overigens betalen eigenaars van zonnepanelen ook de Turteltaks van 100 euro, maar daarin zit geen verschil met gezinnen die stroom van het net halen.
 
 Aanschaf
 
Zonnepaneleninstallaties zijn vooral zonder subsidies rendabel geworden omdat de aanschafprijs ervan stevig is gezakt. Een installatie kostte in 2015 zowat 40 procent minder dan vijf jaar eerder. Per kWpiek moet een particulier ze kunnen vinden voor ongeveer 1.300 euro (inclusief btw) of nog iets minder.
 
De invoering van de netvergoeding heeft de terugverdientijd dus aardig opgetrokken. Wie 'duizenden euro's' wil verdienen aan zijn installatie, moet geduld hebben. Een installatie haalt normaal gezien wel vlot 20-25 jaar. Onder meer bij PV Logging en ook bij WDP, de ontwikkelaar van logistiek vastgoed die ook zowat 20.000 kWpiek aan zonnepanelen in ons land beheert, merkt men dat het rendement minder snel afneemt dan vooropgesteld was, met 0,5 à 0,7 procent per jaar.
 
Via energiesparen.be kan er een opbrengstsimulatie gemaakt worden. Daar houdt men rekening met een stijging van de stroomprijs met 3,5 procent per jaar en komt men op een winst van ruim 2.000 euro na 15 jaar, oplopend tot meer dan 7.000 euro na 20 jaar en meer dan 13.000 euro na 25 jaar. brond: Netto.be

Offerte

Indien u een offerte van ons wenst kan u  Dsolar contacteren. Wij vinden het belangrijk ook steeds een  zo corret mogelijk berekening te maken van een installatie zou kunnen opbrengen in uw situatie rekening houdend met de punten beschreven in dit artikkel.
 

lees meer
Hoeveel brachten zonnepanelen vorig jaar op?


Vorig jaar werden ruim 1.734 zonuren opgetekend in Ukkel, mede dankzij de zonnige lente. Dat is bijna 200 uur meer dan het gemiddelde van 1.545 uur. 2014 was warmer, maar scoorde minder zonuren: 1.634.

lees meer
Dsolar beschikt over REScert Certificaat sinds Aug 2014

Dsolar behaalde in Aug 2014 als één van de allereerste bedrijven uit Vlaanderen het Rescert certificaat.

lees meer

Pagina's