Vlaanderen: 188 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

blog image

Vlaanderen: 188 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

Sectororganisatie ODE/PV-Vlaanderen meldde in de december-editie van Solar Magazine nog uit te gaan van een groei van 150 megawattpiek, maar de daadwerkelijke groei ligt dus nog een fors stuk hoger. Vrijwel de gehele Vlaamse afzetmarkt bestaat uit residentiële systemen op woonhuizen, want er werden slechts 20 middelgrote pv-systemen gebouwd die groter zijn dan 10 kilowattpiek. 

Vlaanderen heeft sinds 2011 jaarlijks de volgende hoeveelheid zonnepanelen verwelkomd:
2011: 822 megawattpiek;
2012: 356 megawattpiek;
2013: 49 megawattpiek;
2014: 39 megawattpiek;
2015: 63 megawatttpiek;
2016: 113 megawattpiek;
2017: 188 megawattpiek; totaal geïnstalleerd vermogen 2.539 megawattpiek;
2020: doel van 3.700 megawattpiek.

 

bron: Solarmagazine