UPDATE ! Impact rendement terugdraaiende teller tegenover slimme meter beperkt

blog image

UPDATE ! Impact rendement terugdraaiende teller tegenover slimme meter beperkt

Wenst u een berekening naar uw situatie dan maken we een offerte met berekening van terugverdientijd met slimme meter en terugdraaiende meter.

UPDATE: 13 Maart 2019

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de uitrol van de digitale meters. Iedereen kan kiezen om voor 15 jaar in het huidige systeem met terugdraaiende teller te blijven, zodat het rendement gegarandeerd blijft.

EINDE UPDATE

Mensen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd voor 31 december 2020 vallen voor 15 jaar in een compensatieregeling. Deze compensatieregeling houdt in dat het systeem van de terugdraaiende teller behouden blijft met uitzondering van de distributienettarieven. De invoering van de digitale meter heeft geen impact op het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten.

Eigenaars van zonnepanelen zullen in de loop van 2019 een digitale meter kunnen plaatsen. Als u denkt voordeel te doen met de vervanging van een tweevoudige meter door een enkelvoudige meter, kunt u nog tot de invoering van de digitale meter genieten van de compensatie via de terugdraaiende teller. Een metervervanging kost geld, u moet dus zelf uitmaken of dat nog een goede keuze is. Eerst werd deze groep gezien als prioritair maar dit werd herzien en er is nog geen zicht wanneer en of dit zal worden verplicht.

De compensatieregeling is niet van toepassing op de distributienettarieven. Het prosumententarief valt weg met de plaatsing van de digitale meter. De distributienettarieven zullen berekend worden op basis van de werkelijke hoeveelheid elektriciteit die u van het net afneemt. Dat is nu ook al zo bij andere klanten die geen zonnepanelen hebben.

  • Bij prosumenten met een terugdraaiende teller is het door de automatische compensatie van afgenomen en geïnjecteerde elektriciteit (de terugdraaiende teller) niet mogelijk om de hoeveelheid actieve energie afgenomen door deze prosumenten te meten. Zolang er geen digitale meter wordt geplaatst, blijft u het prosumententarief betalen.
  • Prosumenten met een digitale meter betalen enkel het periodiek distributienettarief voor het gedeelte bruto-afname, u betaalt dus geen distributienettarief voor het gedeelte injectie.Vanaf de plaatsing van de digitale meter kunt u uw netfactuur gaan sturen en hiermee uw voordeel doen. De detailberekening van het prosumententarief gaat nu uit van een globale gelijktijdigheid tussen productie en verbruik (dus zonder dat de elektriciteit de omweg via het net maakt) van 28%. Daar waar dit cijfer nu vastligt (een gemiddelde) zal de prosument bij de invoering van de digitale meter kunnen inzetten op een hogere gelijktijdigheid om zo zijn distributienetfactuur (berekend op de van het net afgenomen elektriciteit) te doen dalen.  Het prosumententarief neemt het vermogen van de omvormer nu mee in rekening voor de berekening van de hoogte van het nettarief. Het vermogen van de omvormer zal echter geen enkele rol meer spelen bij de berekening van de distributienettarieven als u een digitale meter gebruikt.

Voor installaties vanaf 1 januari 2021 komt er een alternatief compensatiesysteem om investeringen in zonne-energie rendabel te houden.
Bij wijze van voorbeeld bij Ecopower in 2019 kost de stroom 0,2686€/Kwh en krijgt u 0,105€/Kwh aan teruggestuurde energie en de porsumententaks valt weg.

Service Dsolar:

Wij bij Dsolar trachten naar onze klanten steeds zo juist mogelijke berekeningen te maken om zo toch een duidelijk beeld te krijgen over het rendement van een bestaande/nieuwe installatie.
Bij elke gemaakte offerte sturen we dit steeds per type paneel en per type omvormer een berekeningen naar rendement mee door.

We hebben deze sinds begin 2019 uitgebreid met de voorwaarden zoals hierboven beschreven en dit voor een terugdraaiende en een digitale meter.
Zo kan worden gecontroleerd of een installatie met een slimme meter nog rendabel is met zonnepanelen.

Met een ogenblikkelijk verbruik van 20% zal de terugverdientijd gemiddeld worden verlengd van 7 jaar naar 8 jaar.
Bij 30% zal deze worden verlengd tot 7 jaar en 6 maanden en bij 40% zal de terugverdientijd quasi gelijk blijven.
Naar onze mening is een installatie dat terug is verdiend binnen de 10 jaar een goede investering.