UPDATE ! Rendement terugdraaiende teller tegenover slimme meter + nieuwe subsidie vanaf 2021!

blog image

UPDATE ! Rendement terugdraaiende teller tegenover slimme meter + nieuwe subsidie vanaf 2021!

Wenst u een berekening naar uw situatie dan maken we een offerte met berekening van terugverdientijd met slimme meter en terugdraaiende meter contacteer ons gerust!

UPDATE: 6 Juni 2020

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) geeft opnieuw steun voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gezinnen. Tegelijk wordt de digitale meter versneld ingevoerd.
 
Ruim vijf jaar geleden werd de steun voor nieuwe zonnedaken bij particulieren, via de toekenning van groenestroomcertificaten, afgeschaft. Eigenaars van zonnepanelen kunnen sindsdien dankzij het systeem van de terugdraaiende teller wel nog een rendement boeken op hun installatie, maar die regeling loopt dit jaar af. 
 
Om investeringen in zonnepanelen interessant te houden voert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een premie in. Wie vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen op zijn dak plaatst, kan tot 1.500 euro aan steun krijgen.
 
STEUN
De steun begint in 2021, zakt elk jaar met een kwart en loopt af in 2024.
'De meeste zonnepanelen zijn vandaag in minder dan 10 jaar terugverdiend, en dat wil ik zo houden', zegt Demir. Ze noemt zonne-energie een van de bouwstenen van de toekomst. 'We moeten er sterk op blijven inzetten.'
 
De steun is afhankelijk van de grootte van het zonnedak en de ouderdom van de woning.
De premie geldt alleen voor bestaande woningen (bouwaanvraag voor 2014)
De premie bedraagt 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek.
150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek.
Daarboven is er geen steun meer. Een installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt dus 1.500 euro steun.

UPDATE: 13 Maart 2019

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de uitrol van de digitale meters. Iedereen kan kiezen om voor 15 jaar in het huidige systeem met terugdraaiende teller te blijven, zodat het rendement gegarandeerd blijft.

EINDE UPDATES

Mensen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd voor 31 december 2020 vallen voor 15 jaar in een compensatieregeling. Deze compensatieregeling houdt in dat het systeem van de terugdraaiende teller behouden blijft met uitzondering van de distributienettarieven. De invoering van de digitale meter heeft geen impact op het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten.

Eigenaars van zonnepanelen zullen in de loop van 2019 een digitale meter kunnen plaatsen. Als u denkt voordeel te doen met de vervanging van een tweevoudige meter door een enkelvoudige meter, kunt u nog tot de invoering van de digitale meter genieten van de compensatie via de terugdraaiende teller. Een metervervanging kost geld, u moet dus zelf uitmaken of dat nog een goede keuze is. Eerst werd deze groep gezien als prioritair maar dit werd herzien en er is nog geen zicht wanneer en of dit zal worden verplicht.

De compensatieregeling is niet van toepassing op de distributienettarieven. Het prosumententarief valt weg met de plaatsing van de digitale meter. De distributienettarieven zullen berekend worden op basis van de werkelijke hoeveelheid elektriciteit die u van het net afneemt. Dat is nu ook al zo bij andere klanten die geen zonnepanelen hebben.

  • Bij prosumenten met een terugdraaiende teller is het door de automatische compensatie van afgenomen en geïnjecteerde elektriciteit (de terugdraaiende teller) niet mogelijk om de hoeveelheid actieve energie afgenomen door deze prosumenten te meten. Zolang er geen digitale meter wordt geplaatst, blijft u het prosumententarief betalen.
  • Prosumenten met een digitale meter betalen enkel het periodiek distributienettarief voor het gedeelte bruto-afname, u betaalt dus geen distributienettarief voor het gedeelte injectie.Vanaf de plaatsing van de digitale meter kunt u uw netfactuur gaan sturen en hiermee uw voordeel doen. De detailberekening van het prosumententarief gaat nu uit van een globale gelijktijdigheid tussen productie en verbruik (dus zonder dat de elektriciteit de omweg via het net maakt) van 28%. Daar waar dit cijfer nu vastligt (een gemiddelde) zal de prosument bij de invoering van de digitale meter kunnen inzetten op een hogere gelijktijdigheid om zo zijn distributienetfactuur (berekend op de van het net afgenomen elektriciteit) te doen dalen.  Het prosumententarief neemt het vermogen van de omvormer nu mee in rekening voor de berekening van de hoogte van het nettarief. Het vermogen van de omvormer zal echter geen enkele rol meer spelen bij de berekening van de distributienettarieven als u een digitale meter gebruikt.

Voor installaties vanaf 1 januari 2021 komt er een alternatief compensatiesysteem om investeringen in zonne-energie rendabel te houden.
Bij wijze van voorbeeld bij Ecopower in 2019 kost de stroom 0,2686€/Kwh en krijgt u 0,105€/Kwh aan teruggestuurde energie en de porsumententaks valt weg.

Service Dsolar:

Wij bij Dsolar trachten naar onze klanten steeds zo juist mogelijke berekeningen te maken om zo toch een duidelijk beeld te krijgen over het rendement van een bestaande/nieuwe installatie.
Bij elke gemaakte offerte sturen we dit steeds per type paneel en per type omvormer een berekeningen naar rendement mee door.

We hebben deze sinds begin 2019 uitgebreid met de voorwaarden zoals hierboven beschreven en dit voor een terugdraaiende en een digitale meter.
Zo kan worden gecontroleerd of een installatie met een slimme meter nog rendabel is met zonnepanelen.

Met een ogenblikkelijk verbruik van 25% zal de terugverdientijd gemiddeld gelijk zijn aan het oude systeem van terugdraaiende teller.
Bij 35% of hoger zal de terugverdientijd korten zijn dan het oude systeem.