2 keer zoveel zonnepanelen geplaatst in 2017 dan in 2016!

blog image

2 keer zoveel zonnepanelen geplaatst in 2017 dan in 2016!

In Vlaanderen zijn bij de netbeheerders in 2017 al 2 keer zo veel zonnepaneleninstallaties aangemeld als in 2016. Dit meldt de minister van Energie Bart Tommelein.

De forse groei van het aantal installaties kent een tweeledige oorzaak. Allereerst groeit de Vlaamse zonnepanelenverkoop momenteel in rap tempo. Zo bereikte Vlaanderen in augustus de mijlpaal van de 300.000ste zonnepaneleninstallatie. Ook netbeheerder Eandis meldde in de zomer al een forse groei te signaleren.

Anderzijds gelden sinds 1 juni gelden een aantal strengere regels voor het aanmelden van zonnepanelen. Sindsdien zijn de netbeheerders wettelijk verplicht niet-aangemelde installaties in hun werkgebied actief op te sporen. Vorig jaar nog maakte 1 op de 6 eigenaren van zonnepanelen geen melding van zijn installatie. Nu lijkt dit aantal volgens Tommelein vele malen kleiner te zijn.

Bron: Solar Magazine