Elektriciteitsfactuur gezin stijgt met 8 procent

blog image

Elektriciteitsfactuur gezin stijgt met 8 procent

De Vlaamse regering heeft een oplossing gevonden voor een van de meest vervelende dossiers die ze in deze legislatuur op haar bord krijgt. Door de elektriciteitsprijzen te verhogen wil ze tegen 2021 de achterstallige factuur van de groenestroomcertificaten wegwerken.

De elektriciteitstarieven werden de voorbije jaren kunstmatig laag gehouden. Vlaanderen kende lange tijd massaal groenestroomcertificaten toe voor windmolens, zonnepanelen en andere groene installaties, maar de kosten daarvan werden niet volledig doorgerekend in de tarieven. Daardoor is een put van bijna 2 miljard euro ontstaan.

Om die put te dempen gaan de elektriciteitsprijzen voor de gezinnen vanaf 1 januari 2016 met zo’n 8 procent omhoog. Wie een gemiddeld verbruik van zo’n 700 euro per jaar heeft, betaalt vanaf volgend jaar dus 756 euro. De verhoging wordt doorgevoerd via een heffing, die evenwel is vrijgesteld van btw en waarop sociale correcties voor de meest kwetsbare gezinnen kunnen worden toegepast.

Ondernemingen

Voor de bedrijven is de toename beperkter. De gemiddelde kmo ziet haar factuur met zo’n 3 procent stijgen, voor de grotere bedrijven verschilt de impact naargelang de omvang van het energieverbruik. Volgens Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) gaat het voor de meest energie-intensieve bedrijven om een stijging van 2 à 5 procent.

‘Zeker de grote bedrijven staan bloot aan internationale concurrentie’, zegt Turtelboom. ‘Door een te forse stijging van de elektriciteitsprijs zou hun concurrentiepositie tegenover de buitenlandse bedrijven verslechteren. Dat willen we niet, want dat zou jobs kunnen kosten.’ De liberale politica wijst er voorts op dat niets doen geen oplossing is. ‘In dat geval zouden de rentelasten op de schuldenberg stijgen van 55 miljoen euro vandaag naar 105 miljoen euro in 2020’, stelt ze.

Turtelboom vindt overigens dat de stijging al bij al meevalt. ‘We slagen erin een historische schuldenberg weg te werken op een manier die voor de gezinnen en de bedrijven behapbaar blijft.’ Door de verlaging van de btw op elektriciteit in april vorig jaar zal de elektriciteitsprijs in 2016 nauwelijks hoger liggen dan voor het ingaan van de maatregel. Turtelboom wijst er bovendien op dat de prijzen van stookolie en diesel lager liggen dan enkele jaren geleden, waardoor de toename van de totale energiefactuur beperkt blijft.

Toch schuilt er een adder onder het gras. In het kader van de begrotingscontrole en de taxshift overweegt de federale regering de btw op elektriciteit opnieuw te verhogen van 6 naar 21 procent, waardoor de factuur voor de consument plots zou exploderen. Maar zo ver is het vooralsnog niet.;

Voor Turtelboom zijn de groenestroomcertificaten een vervelend dossier. Het is een erfenis van vorige Vlaamse regeringen die de kosten niet durfden door te rekenen, al deed haar voorgangster Freya Van den Bossche (sp.a) wel enkele stappen in die richting. Om te vermijden dat in de toekomst nog lijken uit de kast kunnen vallen, moet het Rekenhof voortaan om de twee jaar controleren of de te betalen elektriciteitsprijs wel overeenkomt met de feitelijke elektriciteitsprijs.

Nog hogere factuur

Test-Aankoop vreest dat het niet zal bij die acht procent. 'De vennootschapsbelasting op de intercommunales zal zeker worden doorgerekend aan de consument en ook de btw-verhoging voor stroom van 6 naar 21 procent ligt op tafel van de federale regering', zegt Els Bruggeman van Test-Aankoop. 'Al deze afzonderlijke, versnipperde maatregelen samen zullen de prijs voor elektriciteit nog meer opdrijven. Daar maken we ons zorgen over, want de elektriciteitsfactuur weegt bij veel gezinnen zwaar door'. bron: netto.tijd.be